Generelle rejsebestemmelser

Kipling Travels rejser er gennem Danmarks Rejsebureau Forening underlagt "Loven om pakkerejser", der yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse.  

15MARTS17

I det følgende sørger vi for at du som rejsende med Kipling Travel, er gjort opmærksom på at aftale-grundlaget er klart ved rejsens bestilling. Derfor er det vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i rejsens aftalegrundlag, der består af tilbud eller brochure samt faktura, rejseplan, generelle bestemmelser og praktiske rejseoplysninger.

Bestilles rejsen gennem Kipling Travels hjemmeside, forudsættes det, at den rejsende selv har sat sig grundigt ind i aftalegrundlag og betingelser. 

Sæt dig ind i aftalegrundlaget

1): På den fremsendte rejseplan anfører vi aktuelle oplysninger og informationer som navne, rejseplan, arrangementer m.m. Desuden anføres eventuelle afvigelser i forhold til brochure og generelle bestemmelser.
Uanset hvad der er anført andre steder i det fremsendte materiale, er oplysningerne på rejseplanen og fakturaen tilsammen det gældende.

2): Vore generelle bestemmelser er i henhold til lovgivningen. Disse skal ses i sammenhæng med rejseplan, faktura, program OG ikke mindst vore praktiske rejseoplysninger. Såfremt der gælder særlige bestemmelser for din rejse vil dette fremgå af faktura eller rejseplan.

3): I forbindelse med vore rundrejser udleverer vi praktiske rejseoplysninger. Disse er en ekstraservice til vore deltagere, men skal læses, da de også kan indeholde oplysninger af formel karakter.
Det forudsættes altid, at den rejsende har sat sig grundigt ind i alt udleveret materiale.

Generelle rejsebestemmelser

Herunder kan du læse alle vores rejsebestemmelser

1. Tilmelding

Ved tilmelding til en rejse, skal vi have fulde pasnavn, paskopi og fødselsdato. Tilmeldingen til en rejse er bindende så snart depositum er modtaget af Kipling Travel.

2. Betalingsbestemmelser

Ved tilmeldingen betales depositum angivet den gældende faktura samt bookinggebyr på kr. 145,-. Ønskes der afbestillingsforsikring gennem Kipling Travel skal denne indbetales samtidig med depositum. Vi gør opmærksom på, at visse rejser har særlige vilkår og strengere afbestillingsvilkår. Dette vil i så fald fremgå af fakturaen.
Restbeløbet skal typisk være indbetalt senest 60 dage før afrejse, eller den på fakturaen anførte dato.
Såfremt fristen for indbetaling af restbeløbet ikke er overholdt, bortfalder Kipling Travels leveringspligt.

b. Betaling

Det er den rejsendes ansvar at restbeløbet er Kipling Travel i hænde på forfaldsdagen. Ved betaling med kort trækkes der, af PBS, automatisk et gebyr, der kan variere fra kort til kort.

3. Afbestilling

Fortrydelsesret: For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 2, nr. 4.
Med mindre andet er anført fakturaen er følgende afbestillingsregler gældende (vi gør opmærksom på, at der kan være ekstraordinære omkostninger forbundet med enkelte rejser, disse vil i så fald være påført fakturaen):
Ved afbestilling efter endelig bekræftelse og indbetaling af depositum, flybilletter og evt. afbestillingsforsikring, er dette tabt.
Ved afbestilling 95-60 dage før afrejse opkræves 75 % af rejsens pris udover evt. udstedte flybilletter.
Ved afbestilling senere end 59 dage før afrejsen er hele rejsens pris tabt. Dog kan større annullerings-gebyrer være anført fakturaen i tilfælde af forudbetalinger eller betalinger ved hurtige udstedelser af fly/hotel eller andre services.

Såfremt der inden for et tidsrum af 14 dage før rejsens påbegyndelse forekommer naturkatastrofer, krigshandlinger, livsfarlige smitsomme sygdomme og andre hermed ligestillede begivenheder kan rejsen afbestilles vederlagsfrit, hvis de danske myndigheder fraråder rejser til det pågældende område, og at begivenhederne er opstået efter rejsens bestilling.

4. Afbestillingsforsikring

Forsikringsforhold er alene den rejsendes ansvar. Ved bestilling bør du overveje, om du vil tegne en afbestillingsforsikring eller om du er dækket i forvejen. Afbestillingsforsikring skal tegnes samtidig med bestilling af rejsen. Forsikringspræmien kan, som med depositum, ikke refunderes i forbindelse med nogen form for afbestilling.

5. Navne – fulde oplysninger og flyrejser

Vi skal anmode om fulde navne ved bestilling. Dette skal være i overensstemmelse med gyldigt pas. Dette er dit eget ansvar – og kan IKKE ændres efter bestilling. Har Kipling Travel ikke modtaget korrekte oplysninger kan dette medføre et voldsomt gebyr (op til 100 % af flybilletter og andre bestillinger).
Alle anførte tider på rejseplanen er lokal tid. Tids- og andre ændringer kan forekomme såfremt rejseplanen er udarbejdet længe før skift til og fra sommertid eller ændringer i luftfartsselskabernes fartplaner.
Det er derfor vigtigt, at du kontrollerer afgangstiderne i de fremsendte billetter – og gentjekker inden hjem- eller vidererejse. Du skal altid selv huske at tjekke om der er ændringer på din flyrejse.

Normalt er check-in 2 timer før afrejse, hvilket betyder, at man skal have foretaget check-in på det angivne tidspunkt. Du skal selv sørge for at fortage check-in i så god tid, at der ikke opstår problemer med pladsreservationen – det er ikke nok at have lufthavnen i sigte – check-in skal være gennemført.

b: Ændringer i flyrejsen

Der kan opstå ændringer fra luftfartsselskabet fra bestilling til afrejse, som Kipling Travel ikke kan hæfte for eller ændre. Disse vil blive tilsendt, så snart de måtte blive anmeldt fra luftfartsselskabets side.
Tjek altid det aktuelle flyselskab for nøjagtige check-in- og afrejsetider. Disse vil fremgå af selskabets hjemmeside. Der kan komme ændringer om Gate og Terminaler undervejs. Her henvises der til skærmene i lufthavnen undervejs.
Ønskes der fra den rejsende ændringer af rejserute, forlængelse eller annullering kan kun ske såfremt dette tydeligt er anført i rejseplanen eller på fakturaen, ellers er det generelt flybilletter, der hverken kan ændres eller refunderes.

6. Rejseplan

Ved bestilling får du tilsendt en rejseplan. Denne indeholder en flyplan med aktuelle, lokale, flytider og måske en rejseplan over arrangementer, der omfatter det du har bestilt på destinationen, medmindre denne fremgår af bureauets brochurer.
Rejseplanen omfatter således hotel, transporter, billeje, udflugter etc. Meget omfattende arrangementer vil blive anført på et specielt bilag.
Såfremt du deltager i en grupperejse med rejseleder eller på et fast programarrangement, vil du normalt ikke få udleveret dette hjemmefra.

7. Pas og visa

Det er den rejsendes egen pligt selv at undersøge visumregler til hele rejsen og fremskaffe evt. visum samt at sørge for at passet er gældende min. 6 mdr. efter hjemkomst. Har du planer om at ændre rejseforløbet og rejselængden, kan helt andre regler være gældende.
Udenlandske statsborgere bør forinden bestilling af rejsen, selv undersøge eventuelle visumkrav.
Du har altså pligt til selv at sørge for gyldigt pas og selv at søge visum, samt give bureauet korrekte oplysninger om f.eks. navn og statsborgerskab.
Vi skal gøre opmærksom på, at ekspeditionstiden for visum til visse lande kan være mange uger.
Vi påtager os intet ansvar for kunder, der af en eller anden ukendt grund afvises ved indrejse.

8. Afbrydelse af ophold

Såfremt kunden af den eller anden grund afbryder en rejse eller ophold – eller kommer tidligere tilbage, end anført i program eller rejseplan, vil der ikke være tilbagebetaling for manglende ydelser. Desuden skal omkostninger til transport og/eller hotel, bæres af kunden selv.

9. Vaccinationskrav

Vi giver oplysninger om vaccinationsmuligheder men ikke om anbefalede foranstaltninger eller lovmæssige krav, der skal indhentes hos læge. Når vi alligevel giver oplysning om anbefalede profylaktiske vaccinationer, skal det betragtes som en service uden ansvar. Opfyldelsen af vaccinationskrav skal kunne dokumenteres ved internationalt gult certifikat.

10. Prisændringer

Ifølge lovgivningen kan arrangøren forhøje den aftalte pris som følge af: stigende transport-omkostninger (herunder brændstofpriser og tillæg), ændrede skatter, afgifter og gebyrer samt ændrede valuta-kurser. Prisen reguleres såfremt kursen ændres 4 % på tidspunktet, hvor restbetalingen modtages.

Ændringer fra kunden i et bestilt og bekræftet arrangement udløser et evt. gebyr for flybilletten samt et genbestillingsgebyr på 1.000 kr. plus evt. direkte omkostninger til hoteller/arrangement etc.

11. Aflysning

Såfremt der ikke er tilstrækkelig tilslutning til en programsat grupperejse, kan denne aflyses indtil 30 dage før afrejse (dog tilstræber vi at give besked senest 45 dage før afrejse). Vi garanterer typisk afrejse ved min. 10 deltagere med mindre andet er anført. En rejse kan ligeledes aflyses, på grund af udefra kommende omstændigheder som vi og vore samarbejdspartnere ikke har indflydelse på eller haft mulighed for at forudse (force majeure lignende forhold). I ovennævnte tilfælde har kunden intet krav på erstatning udover refundering af rejsens pris. Såfremt ovenstående skulle ske, vil vi altid forsøge at tilbyde et reelt alternativ.

12. Ændringer af rejsens forløb

Kipling Travel kan fortage mindre ændringer af rejses forløb efter bestillingen. Lovgivningen tager desværre ikke højde for eventyrlignende rejser som trekking-ture, ekspeditioner og kultureventyr – hvor rejse-ændringer, der er i deltagernes interesse kan finde – og ofte finder sted. På en stor del af vore store eventyrrejser, arbejder vi med meget sene ændringer (for så vidt det er muligt) for at skabe den bedst mulige rejse under hensyntagen til vejr og andre lokale forhold og begivenheder.
Vores ansvar rækker ikke udover de internationale bestemmelser og konventioners begrænsninger. Dette betyder i praksis, at man kun har udsigt til meget små kompensationer ved større forsinkelser (på niveau med mange kreditkortforsikringer, der i øvrigt også vil gøre modkrav overfor selskabet).
På eventyrrejser og trekkingture samt ekspeditioner må man som deltager være forberedt på ikke så få ændringer i ruteforløb. Dette er meget vigtigt at gøre sig klart hjemmefra, og acceptere på rejsen.

b: Omsorgsforpligtelse ved pakkerejser

I tilfælde af en forsinkelse på ud- eller hjemrejsen som indebærer ekstra omkostninger til fortæring og eventuelt hotelovernatning, og disse omkostninger ikke bliver betalt af flyselskabet, har Kipling Travel ifølge Lov om Pakkerejser en forpligtelse til at dække rimelige ekstra omkostninger på destinationen til overnatning, fortæring (morgen/frokost/aftensmad – eks. drikkevarer), rimelig transport til lufthavn. Redfundering/udbetaling kan kun finde sted mod indsendelse af originale bilag.
Alternativ transportomkostninger vil som udgangspunkt aldrig blive dækket medmindre der er truffet en aftale om dette.

13. Tilskadekomst og forsikring

Alle rejsende skal være behørigt forsikrede, dette er et ufravigeligt krav. Dette gælder især sygdom- og hjemtransportforsikring m.m. Det er en forudsætning for deltagelse i rejsen, at man optræder ansvarsfuldt og hensynsfuldt, herunder retter sig efter Kipling Travels anvisninger.

14. Dit ansvar som rejsende

Du skal også have sat dig ind i vores praktiske oplysninger og evt. graderingssystem. Som allerede nævnt forudsætter din deltagelse i den aktuelle rejse, at du er bekendt med de givne oplysninger, herunder oplysninger fra brochurer og rejseplaner samt, at du følger de her givne anvisninger. Det skal desuden bemærkes, at du forventes at være bekendt med almindelige offentligt tilgængelige informationer om den aktuelle politiske, sundhedsmæssige samt natur -og klimamæssige situation på destinationen. Du skal ligeledes følge anvisninger fra vores guider.

15. Priser og gebyrer hos Kipling Travel

- Kipling Travel tager ikke salgsgebyr eller ekspeditionsgebyr
- Gebyr til rejsegarantifond er inkluderet i rejsens pris
- Produktansvarsforsikring er inkluderet i rejsens pris

- Visum gennem Kipling Travel: visum + 550,-
- Ændringer ved bekræftede bookinger: pr ordre: 1.000 kr. plus evt. direkte omkostninger til hoteller/arrangement etc. Ved navneændring i forhold til det oplyste navn (kun hvor muligt)
- Navneændring i forhold til det oplyste navn, KUN hvor muligt. Ved udstedte billetter kan det betyde køb af helt ny billet.
- Ændringer i bekræftede rundrejser mindre end 60 dage før afrejse regnes for ny rejsebestilling

16. Mangler og reklamation

Konstateres der mangler efter påbegyndt rejse, skal du straks efter konstatering reklamere til Kipling Travel eller vores repræsentant, for at give os mulighed for at afhjælpe manglen. Undlader du at reklamere undervejs på behørig vis, mistes retten til efterfølgende at påberåbe sig manglen, og rette krav mod bureauet som følge af manglen.

Afhjælpes manglen, kan der ikke kræves forholds-mæssigt afslag, såfremt afhjælpningen sker inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe. Har manglen medført væsentlig ulempe, herunder at manglen i meget høj grad har ødelagt oplevelsen, kan der tilkomme kunden refusion herfor. Der henvises i sidste instans til Rejseankenævnet.

Kipling Travel er medlem af rejsegarantifonden 1571.

 

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, til brug for trafikmåling og optimering af sidens indhold samt til at målrette markedsføring. Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål. Se vores Privatslivspolitik
Information
Funktionalitet
Statistik
Marketing

Hvad er cookies?

En cookie er en fil, som browseren lægger på din computer. Den gør det muligt at genkende din computer, og huske valg du tidligere har truffet på hjemmesiden. En cookie kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg. Cookien kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller flere personer. Hvis du giver personlige oplysninger til en hjemmeside, så kan en cookie dog anvendes til at huske dig til næste gang du besøger hjemmesiden.

Hjemmeside

CAKEPHP - 1 uge

Hjemmesiden bruger denne cookie til at huske den besøgende. På webshops bruges den fx. til at huske brugerens kurv.

CakeCookie[vmcmsPersonalizedNodes] - 5 år

Hjemmesiden sætter denne cookie, for at huske hvilke sider der er blevet vist, for senere at kunne fremhæve disse sider.

catalog-travel-ids - 180 dage

Denne cookie bruges til at huske hvilke rejser der er blevet tilføjet kataloget.

Cookie-indstillinger

CakeCookie[vm-gdpr] - 1 måned

Bruges til at huske de valg der tages under Cookie-Indstillinger.

CakeCookie[vm-gdpr-accept] - 1 måned

Angiver om cookie-indstillinger er blevet gennemgået / accepteret.

Google Analytics

_ga - 2 år

Registrerer et unikt ID, der anvendes til at føre statistik over hvordan den besøgende bruger hjemmesiden.

_gid - Slettes når browseren lukkes

Denne cookie bruges til at spore, hvor lang tid den besøgende bruger på hjemmesiden.

_gat - 1 dag

Bruges til at reducere mængden af forespørgsler til Google

gwcc - 90 dage

Google Website Konvertering af opkald.Google Analytics samler oplysninger, der gør det muligt for at forstå interaktioner med Googles websteder og i sidste ende forbedre brugeroplevelsen for bedre at kunne betjene dig som bruger.

Google Tag Manager

_dc_gtm_UA-# - Slettes når browseren lukkes

Bruges af Google Tag Manager til at kontrollere opstarten af Google Analytics-koden. # = ID fra Google Analytics.

Facebook Pixel

fr - 118 dage

datr, lu, c_user, fr, xs, p, presence, act, sub, sb - Facebook-cookies oprettes, når du har været på Facebook og besøger vores hjemmeside. Dette gør det muligt for Facebook at tilpasse mulige annoncer eller indlæg baseret på din browseradfærd. Alle cookies foruden datr (2 år), lu (2 år) udløber efter sessionafslutning. Denne cookie bliver brugt til at målrette annoncer på Facebook.

Google Adwords

test_cookie - Slettes når browseren lukkes

Bruges til at tjekke, om browseren understøtter cookies.

IDE - 1 år

Bliver brugt af Google til at registrerer og sende information omkring hjemmesidens brugere og deres handlinger efter de har fået vist reklamer, for bedre at kunne vise reklamer til den enkelte bruger

OptinMonster

_omappvp - 11 år

OptinMonster bruger denne cookie til at se om brugeren har besøgt hjemmesiden før.

_omappvs - Slettes når browseren lukkes

OptinMonster bruger denne cookie til at se om brugeren har besøgt hjemmesiden før i sessionen.

om-session-pageviews - Slettes når browseren lukkes

OptinMonster bruger denne cookie til at tælle antallet af sidevisninger.

om-session-start - Slettes når browseren lukkes

OptinMonster bruger denne cookie til at se hvor langt tid brugeren bruger på en side.