Alarm telefon og evt. reklamation

Alarmtelefon og evt. reklamation

Skulle der mod forventning opstå et problem, en tvist eller konstateres der mangler efter påbegyndt rejse, skal du straks efter konstateringen reklamere til til Kipling Travel. Dette skal ske på telefon 47 16 12 20, eller på alarmtelefon 61 27 20 12, hvis det er uden for åbningstiden, mandag til fredag 10-17. Derudover skal der reklameres til vores repræsentant, for at give os mulighed for at afhjælpe manglen.

Afhjælpes manglen, kan der ikke kræves forholdsmæssigt afslag, såfremt afhjælpningen sker inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe. Har manglen medført væsentlig ulempe, herunder at manglen i meget høj grad har ødelagt oplevelsen, kan der tilkomme kunden refusion herfor.

Hvis du undlader at reklamere

Undlader du at reklamere undervejs på behørig vis, jfv. Pakkerejseloven, mistes retten til efterfølgende at påberåbe sig manglen, da vi ikke har haft en ærlig chance for at udbedre problemet - og dermed rette krav mod bureauet som følge af manglen.

VI henviser desuden til de generelle rejsebetingelser