CSR og ansvarlige rejser

Velkommen til Danmarks første certificerede rejsebureau inden for ansvarlige rejser

 

Begreberne CSR/ESG/bæredygtighed - kært barn mange navne - er ikke nyt for os. Vi har været aktive på feltet fra start siden 2003, og det kulminerede i foråret 2015, hvor vi som det første danske rejsebureau blev certificeret i det europæiske Travelife system. Det stopper selvfølgelig ikke der. Vi har en stribe “Sustainability Intents”, men vil heller ikke foregøgle, at det er bæredygtigt, klimavenligt, grønt, miljøvenligt - eller opnået. Det er en proces, der både er spændende, vigtigt og en del af vores dna.

Travelife er nok det mest omfattende og paneuropæiske bæredygtighedsprincip for rejsebureauer. Ordet bæredygtig er dog ganske enkelt misvisende, mere om det neden for. Certificeringerne har været noget af en god udfordring, og vi er rigtig glade for æren - og glade for, at vi blev certificeret i 2015, gencertificeret i 2018 - og for tredje gang i 2022.

I november 2022 fik vi også Den grønne specialpris ved Danish Travel Awards.

Her kan du læse mere om, hvordan vi forholder sig til det som vi selv kalder ret og rimelighed, samt om vores træplantningsprogram, som du automatisk indgår i, når du rejser med os.

 

 

 

 

Hvad er bæredytighed og CSR?

Der findes mange fine betegnelser for sund fornuft: CSR, godgørenhed, filantropi og så videre, men i Kipling Travel er vi overbeviste om, at den sunde fornuft og almen rimelighed giver de bedste samarbejdskår - udover at vi kan være med til at hjælpe udviklingen gennem forskellige projekter i de lande, vi arbejder i og har med at gøre til dagligt.

For os er CSR også ansvarlighed og nærmest lige dele miljø, sociale forhold og god selskabsledelse, på engelsk kaldet ESG, der er en forkortelse for E for Environmental (miljø), S for Social (sociale forhold) og G for Governance (god selskabsledelse). 

Derfor arbejder vi med partnere, der må anses for at være markedsledere i deres felt. Selvfølgelig kræver det også en god portion realisme (indimellem også skepsis) at arbejde i den tredje verden.

Vi kan kort og godt ikke redde hele verden. Arbejdsforhold og løn er ikke som i Danmark, men vi kan via fokus på social bæredygtighed være med til at præge udviklingen i den rigtigere retning, fordi vi har en proaktiv tilgang som partner. Samtidig må vi erkende, at det ikke er alle lande og partnere, der har lige høje standarder. Kort og godt burde den mere sunde turisme være normen og ikke undtagelsen. Vi kan altså desværre ikke implementere den fuldstændigt fra den ene dag til den anden, men vi kan arbejde på det i det stille - og på at skubbe i den rigtige retning.

 

Ord som bæredygtige rejser - bæredygtighedscertificeret - findes det overhovdet og er alt så godt?

Nej bestemt ikke, vi er ikke ude i en mission med Green washing eller fornægtelse af Co2-udledning. Men vi har vel alle en vis forpligtelse til at forsøge at opføre os ordentligt og vedvarende forsøge at dygtiggøre os. Det er her, Travelife kan gøre en væsentlig forskel. Travelife-systemet er et fremragende værktøj, som sætter os i stand til at evaluere vores indsatser og beslutninger bedre. Men det gør jo ikke, at alle udfordringer lige pludselig er væk.

Er det så et CSR manifest? Næh, egentlig heller ikke, men ESG er en fast del af vores dna at forsøge at arbejde så fornuftigt i forhold til begreberne rundt om bæredygtighed som muligt. Det er på miljøsiden såvel som den menneskelige, humansiden. Her er forudsætningen udover en interesse og tro på at det nytter, være certificeret gennem et internationalt og anerkendt system, hvor vi ikke bare fedter med vores egen godhed, men bliver tvunget til en strategisk og systematisk gennemgang af alt, hvad vi gør. Og her håber vi igen at kvalificere os for fjerde gang.

Vi har altid arbejdet med en "Code of Conduct", som underskrives af alle vores partnere verden over. Det har været et spændende forløb, for vi kommer ingen vegne uden deres medvirken. Derudover støtter vi en stribe større eller mindre projekter ude i verden med små såvel som større beløb, men det har egentlig ikke noget med hverken CSR eller bærdygtighed at gøre - det giver bare pokkers god mening. 

Formålet med turisme, ikke mindst turismeudvikling skal, især i sårbare egne, skabe ordentlige indtægtsmuligheder samt støtte og forbedre velfærd og forhold i de pågældende områder og lande. Hvis det ikke gør dette, er det hverken ansvarligt eller i orden. Det er tæt på et mantra for os.

 

CO₂-udledning, flyrejser og "bæredygtighed"

Luftfartindustriens udledning af drivhusgasser står i runde tal for 3-4-5% procent af CO₂-udledningen på verdensplan, dog er tallet ca. et procentpoint højere i EU og CO₂-udledningen forventes at stige de næste år, som følge af stigende velstand og efterspørgsel. Den stigende efterspørgsel kommer i udpræget grad fra udviklingslandene, hvilket dog ikke skal opfattes som en sovepude.

Forskning viser, at den samlede klimabelastning nok er større hvis vi tager højde for andre faktorer end lige de omdiskuterede drivhusgasser; det gælder eksempelvis andre former for emissioner samt dannelsen af kondensstriber og cirrusskyer efter flyene. Vi vil gerne vise vores rejsers CO₂-aftryk, men kompleksiteten er desværre stadig for stor, så det er en projekt for fremtiden.

Luftfartsindustriens udledning har indtil nu været stort set ureguleret, og i Kipling Travel har vi altid været fortalere for en CO₂-afgift (ex. en brændstofafgift) på flyrejser - og den er så vedtaget i 2023. Vi kunne dog have håbet på at provenuet alene ville målrettes til forskning og udvikling af CO₂-indsatser og emissionsfri transport, da flyrejserne formodentlig ikke vil falde på verdensplan. Således skal det ikke bare være en skat, men investeres aktivt i en bedre fremtid. 

Reelt er problemet måske i virkeligheden den såkaldte Chicago-konvention fra 1948, der går ud på at flybrændstof ikke beskattes. Derfor er flybrændstof nok unaturligt og næsten forrykt lavt prissat. Hvis man på verdensplan, måske i FN-regi, kunne finde en fælles beskatning og geninvestere provenuet i den grønne omstilling, kunne man nå længere, hurtigere. Priserne ville ikke stige voldsomt, da brændstof udgør 25-30% af de "operation costs". Man kan faktisk tage den holdning, at det er en skandale at luftfartsbranchen ikke har betalt skat af flybrændstof siden 1948.

Med rette skal det dog også tilføjes at flyindustrien hvert år bliver bedre til at udnytte brændstoffet, men udviklingen kunne godt gå meget stærkere.

Så hvorfor overhovedet rejse? Jo fordi, der er mange andre facetter end den rene udledning, som let bliver en "Oneliner" inden for miljø og CO₂ (fly er forståeligt, men kig på byggeri, kosmetik, tøj, Cloud, Streaming osv. - vi kunne blive ved).

Svaret er fordi det også bringer så mange overordentlig positive ting med sig. Og for os er humanfaktoren nok så afgørende: at skabe gode arbejdspladser i nogle af verdens fattigste lande, da det formodentlig er væsentlig bedre at skabe arbejdspladser, end "kun" at sende ex. ulandsstøtte. Det kan vi være med til, specielt hvis vi målrettet i udvalgte lande arbejder på at forbedre forhold og træning/uddannelse af ansatte samt at formindske brug af f.eks. plastik, at fremme naturbeskyttede områder og dermed biodiversitet, osv. Sammen med kulturudveksling og store oplevelser er dette med til at bidrage til en bedre verden.

 

 

Skovrejsning i Danmark - CO₂-kompenserede rejser med Kipling Travel 

Som nævnt er vi fortalere for, at pålagte afgifter for flyrejser bør gennemtænkes og målrettes forskning i miljørigtige brændstofformer. Men sandheden er, at vi ikke bare kan læne os tilbage og vente på, at forskningen indhenter klimaets behov. Der skal handles og derfor har vi indgået en aftale om træplantning på vores rejser for at give et lille bidrag til en både vigtig og nødvendig dagsorden. 

Når du køber en rejse hos Kipling Travel, indgår du udover den statslige CO₂ afgift, automatisk i vores eget CO₂ "kompensations"-program. Du skal ikke foretage dig noget eller betale ekstra - vi har som virksomhed valgt at tage omkostningen på os, så det indgår i rejsens pris. 

Det går i al sin enkelthed ud på, at der bliver plantet træer her i Danmark igennem Growing Trees Network Foundation, der siden 2013 har plantet træer i folkeskove, hvor der er offentlig adgang. Skovene plantes af Growing Trees i samarbejde med Naturstyrelsen, og får status af fredskov. Det er i disse samt i nye Folkeskove at træerne bliver plantet, når du rejser med os. 

Vi har valgt skovrejsning i Danmark, så der ikke er hokuspokus i tal og transparens, og ja det tager tid, før det virker optimalt - men alternativet er ikke at gøre noget, og hvor kløgtigt er det.
Vi køber ikke klimakreditter, vandprojekter eller andet, men tidskrævende CO₂-opsugning gennem træplantning her i Danmark.

Og er vi så klimaneutrale eller kompenseret - nej, på ingen måder. Det er blot vores lille bidrag.

 

Reelt set venter vi bare på et alternativ til de fossile (fly)brændstoffer

Selvom vi vælger at CO₂-kompensere vores flyrejser, fjerner det jo ikke det fakta at flyvning forurener og har et CO₂-aftryk, som ikke bliver grønne af at blive klimakompenseret. Ergo er donationer til træplantning og skovbevarelse i udviklingslande ikke en holdbar løsning. Men CO₂-kompensation gør dog alligevel, at den CO₂, som vi via flyrejsen udleder, marginalt og delvist absorberes i de skovrejsningsprojekter. 

Vi kunne have valgt alverdens jungleprojekter i stort set alle ulande, men vi har valgt at stå på mål for vores lille indsats gennem de danske Folkeskove, dvs. med maksimal transparens og åbenhed - og mulighed for at besøge Folkeskovene. CO₂-neutrale flyrejser er ikke en realitet, men en miljøindsats via kompensation er et skridt på vejen.

CO₂-kompensation er præcis det, som det udgiver sig for at være – nemlig en kompensation og ikke mere. Dermed er vi nødt til at skubbe på, men desværre også afvente, at der udvikles biobrændstof til fly, elfly og evt. andre muligheder, vi ikke kender til lige nu - og selvfølgelig sikre samme højde sikkerhedsstandarder som i dag, hvor flytransport er den sikreste af alle transportformer som ex cykel, tog eller bil.

 

Selve kompensationen – skovrejsning i Danmark - og hvad udleder din flyrejse

Man kan ikke CO₂-neutralisere flyrejser og vores initiativ gør det som sagt ikke grønt, klimavenligt eller bæredygtigt, men vi kan som virksomhed påtage os at give et ydmygt lillebitte bidrag i forhold til den vigtige klimaindsats. Vi opgør antal solgte rejser pr. kvartal og kompenserer derved gennem beplantning.

Det estimeres, at en hektar dansk løvskov i gennemsnit kan binde 1.200 tons CO₂ over 100 år (nogle siger 1.400-1.500 tons). Vores indsats, som er en investering fra virksomhedens side og altså ikke gennem en prisstigning, går på at plante fem (5) træer pr. rejsende - det er altså ingen engangsforteelse og det er med en langsigtet horisont. Pr. hektar plantes i øvrigt typisk 4.000 træer.

Hvert plantet træ binder i gennemsnit 350-375 kilo CO₂ pr. træ i løbet af 100 år, altså omtrentlige 1,8 tons i alt for de plantede træer pr. rejsende. Og selvom det virker mærkelig med en 100-års beregning, er det til dato de bedste tal vi har fundet.

Klimaberegner:
Her tre emmisions-eksempler, lånt fra den svenske CO₂ beregner Klimasmart semester:
Marrakech: 0,85 tons
Kathmandu: 1,7 tons
Lima: 2,9 tons

Der koster det desværre lidt - man kan lidt frækt spørge om det er virksomhedens hjemmeside som skal være CSR-Shinet, eller om der er bare en smule handling bag. Således er vi nu ved 18.000 træer med den seneste træplantning i Danmark. 

Du kan se, hvor alle skovene plantes her og her. Det er ex Skævinge Folkeskov, Himmerig Folkeskov, Oksbøl Folkeskov og Rugballegaard Folkeskov.

Hvis verden skal blive CO₂-neutral inden 2050 og den globale opvarmning holdes under de 1,5 grader, skal det gå stærkt, og her er vores indsats i sig selv selvfølgelig ikke på ingen måder stor nok – men vi har valgt at tage et medansvar og gå ud fra logikken om, at bare fordi vi ikke kan redde hele klimaet med vores bidrag, må det ikke blive en undskyldning for at undlade at bidrage, hvor vi kan.

På sigt er der ikke plads nok på jorden til, at vi kan blive ved med at plante træer. Derfor er dette en mulighed indtil en forhåbentlig effektiv forskning kommer frem til energi til transportformer, som er helt bæredygtige i fremtiden, hvilket er nødt til at bero på investering i alternative energikilder og politisk fysik (vilje og økonomi). 

Folkeskovscertifikat Kipling Travel

 

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og dermed bedre rejser

Vi er meget optaget af FN's verdensmål, men vi ved også, at mange steder har vi kun begrænset indflydelse og dermed kan vi selvfølgelig ikke ændre præmisserne på egen hånd. Men ved at støtte op om FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling kan vi måske være en lille del af vejen til en bedre verden gennem ansvarlig jobskabelse og nedbringelse af vores miljøaftryk i mange spændende, men også sarte egne i verden.

I denne forbindelse er rejser med omtanke vejen til gode jobs i mange tredjeverdenslande, hvorfor Kipling Travel har særligt skarpt fokus på FN’s verdensmål nummer 8 med at ”Fremme vedvarende, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde for alle”.

Læs herunder, hvordan vi forholder os til FN's 17 verdensmål.

 

1. Afskaffe fattigdom i alle dens former overalt

Her er vi som aktører i en del tredjeverdenslande med til at skabe arbejdspladser, hvilket er grundlaget for at afskaffe fattigdom. Men vi skal også påvirke vore partnere i de givne lande, således at disse arbejdspladser har så ordentlige arbejdsforhold som muligt. Dette er indskrevet i vores ”Code of Conduct,” som er underskrevet af alle vore nærtstående partnere i udlandet.

 

2. Stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring og støtte bæredygtigt landbrug

Ved at støtte bæredygtige dyrkningsformer, hvor det er muligt som ex. Samari og Begnas i Nepal, forsøger vi at have ordentlige indkøbsforhold både på kontoret i Danmark men også i udlandet - og ja - det er i små nålestiksoperationer. Ved at skabe arbejdspladser (1) fjernes risikoen for sult også.

 

 3. Fremme sundhed og trivsel for alle i alle aldre

Vi forsøger altid at påvirke vores samarbejdspartnere til at tage ansvar i forhold til dækning og behandling af lægelig og medicinsk nødvendighed. Vi sørger også for, at der på vores trekkingrejser bliver udleveret varmt tøj og ordenligt fodtøj til vores lokale team samt at alle, der arbejder på vores rejser er forsikret.

 

4. Fremme kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring for alle

Her kan vi gennem (økonomiske) bidrag til udvalgte foreninger og NGO’er være med til at støtte op om et vigtigt parameter for en bedre verden. Det har vi bl.a. gjort ved at støtte Human Practice Foundation med 200 computere til landsbyen Samari i Nepal.

 

5. Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinder og pigers rettigheder og muligheder

Trods at det er lidt ude af vores kategori, forsøger vi at påvirke samarbejdspartnere til at tage ansvar. Dette er indskrevet vores ”Code of Conduct”.

 

 6. Fremme adgang til, og bæredygtig forvaltning af, vand og sanitet for alle

Adgang til rent vand er et meget stort problem i mange udviklingslande. Vi har konkret været med til at opstille en vandpumpe i en landsby i Indien, og vi har et projekt i Nepal, hvor vi er i gang med at etablere rent vand til en lille landsby, udover at vi også støtter en NGO med samme formål.

 

 7. Fremme adgang til billig, pålidelig, bæredygtig og moderne energi til alle

Vi har gennem årene hjulpet med solceller i Samari og Nuwakot og er i gang med et mindre projekt i Begnas i Nepal, som forhåbentlig munder ud i solcellestrøm til den lille bygdel. Indflydelsen er lille, men vi har opmærksom mod det.

 

 8. Fremme vedvarende, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle

Her kan vi være medindflydende via et rimeligt fokus på bæredygtig turisme - og punkt 8 er vores kerneindsatsområde i forhold til FN’s 17 verdensmål. Kipling Travel har siden 2015 gennemgået den største bæredygtighedscertificering igennem det europæiske Travelife-system. Denne skal gennem en meget omfattende test, inden den endelige auditering og eksaminering. Denne blev forlænget i sensommeren 2018. 

Som skrevet længere oppe, så findes der utallige fine betegnelser for almen sund fornuft. Det kunne være CSR, godgørenhed, filantropi og så videre, men i Kipling Travel er vi overbevist om, at den sunde fornuft og almen rimelighed, giver de bedste samarbejdskår - dvs.  inkluderende og bæredygtig vækst i beskæftigelse - udover at vi kan være med til at hjælpe udviklingen gennem forskellige projekter i de lande, vi arbejder i og har med at gøre til dagligt.

 

 9. Opbygge en modstandsdygtig infrastruktur, støtte inkluderende og bæredygtig industrialisering og fremme innovation

Det et kerneområde, som vi gerne støtter op om, og som passer til rejsebranchen, men som på mange måder læner sig op ad FN’s verdensmål punkt 8 ovenfor.

 

10. Reducere ulighed i og mellem lande

Vi kan bedst influere ved at være med til at skabe gode arbejdspladser sammen med vore partnere og presse på for lighed.

 

 11. Gøre byer og lokalsamfund inddragende, sikre, modstandsdygtige og bæredygtige

Her er igen et kerneområde, som vi gerne støtter, og som på mange måder læner sig op ad FN’s verdensmål punkt 8.

 

12. Fremme bæredygtigt forbrug og produktion

Det ligner næsten en gentagelse: endnu et kerneområde vi gerne støtter op om, og som passer til rejsebranchen, men som på mange måder læner sig op ad FN’s verdensmål punkt 8. Det arbejder vi direkte på nogle steder og også i vores "Code of Conduct".

 

13. Hurtig indsat for at bekæmpe klimaforandringer og dens indvirkninger

Her har rejsebranchen et indbygget problem grundet flyrejserne, som specificeret længere oppe. Man kan nedsætte CO₂-udslippet ved at flyve direkte samt ved at benytte så nye fly som muligt – men der sker også noget på udviklingen af renere flyrejser, ligesom der i efteråret 2018 har været nævnt el-fly på ruten London - Amsterdam af Easyjet, ligesom der er test i Norge med små elfly samt det spændende samarbejde mellem SAS og Airbus og senest KLM's store sats på biobrændsel.

Samlet set er vi dog stadig overbevist om, at aftrykket fra alle de positive ting vi sætter ind på i forhold til jobskabelse og økonomiske fordele i landområder, fremme naturbeskyttede områder og biodiversitet m.m. gør, at balancen ret stærk og god. Dette uden at medregne indsatsen fra vores CO₂-kompensationsprogram.

 

14. Bevare og sikre bæredygtig udnyttelse af verdenshavene og andre hav samt marineressourcer

Her er organisationer som f.eks. Plastic Change og lignende oplagte projekter at støtte, da verdenshavene på mange måder er truet. Det er dog ikke her, vores særskilte indsatser ligger.

 

15. Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig udnyttelse af økosystemer og af skove, bekæmp ørkendannelse, stands jordforringelser og tab af biodiversitet

Dette er en af vores kernetanker, og det er en nødvendighed for at kunne agere rimelig som rejsende. Vi kan med kløgtig turisme være med til at sætte fokus på sårbare egne og miljøer.

 

16. Støtte fredelige og inkluderende samfund, sikre adgang til retfærdighed for alle, og opbygge effektive, ansvarlige og stærke institutioner på alle niveauer

Her kan vi bedst bidrage ved at nægte at acceptere nogen former for korruption og bestikkelse, da korruption er ødelæggende i mange lande.

 

17. Styrke det globale partnerskab for handling og øge midlerne til at nå målene

Vi har meget stærke partnerskaber rundt om i verden, som vi er glade for og stilte af. Men vi er også pinligt klar over, at vores beskedne indsatser er dråber i havet, og vi kan og vil ikke promovere vores rejser som grønne eller CO₂ neutrale og hvad der ellers findes af flotte fortælinger. Men ved at tage stilling og have små indsatser, kan vi være med til at sætte fokus på de store udfordringer, som også vores industri sætter. Vi kan vise, hvor vi gør det godt og arbejde for en bedre og renere verden, selv i det små.

 

Den ansvarlige rejsende

Hvis du ikke er stået helt af endnu, er der faktisk en række ganske enkle og små tiltag, du som rejsende kan overveje - det er virkelig små effektive overvejelser, som vi kun kan anbefale på det varmeste.

  • Overvej at rejse med en virksomhed, der har en ESG politik, evt. en reel bæredygtighedscertificeret udbyder, eller nogle som har en holdning dertil.
  • Inden afrejse er det en god idé at sætte sig ind i kulturen og de klassiske ”do’s and dont’s”. Det handler ofte om respekt, skik, beklædning osv.
  • Ved fotografering – husk at spørge, og respekter et nej.
  • Sørg for en minimering af din tilstedeværelse til gavn for det fysiske og psykiske miljø (mange steder skilter de med, at de ikke skifter håndklæder med mindre det er nødvendigt. Sluk lyset, og brug kun vand i det omfang, det er nødvendigt osv.
  • Når du handler, så giv en fair pris. At presse en gadesælger helt ned under gulvbrædderne giver ikke mening (ofte er det måske 2-3 kr. det handler om).
  • Klæd dig på efter omstændighederne (et tempel er ex. lidt som hvis du ønsker at besøge en dansk kirke osv.)
  • Hold dig gerne til etableret stier
  • Undgå at købe souvenirs fra truede dyrearter eller økosystemer
  • Husk, at du er gæst når du rejser i et andet land

 

 

Kipling Travel støtte

Støtte har egentlig ikke noget med bæredygtighed eller CSR at gøre, men midler og penge kan gøre en stor forskel mange steder i verden. Derfor er her en lille oversigt over projekter, vi har støttemedlemsskaber hos, eller har støttet økonomisk gennem årene:

 

CSR in English