Samtykkeerklæring

Samtykke vedrørende paskopier

Ved bestilling af en rejse hos Kipling Travel A/S er det i nogle lande påkrævet at udlevere pasoplysninger til stedlige myndigheder, til visum invitationer, nationalparker og andet.

Som led i bestillingen af din rejse, giver du derved dit samtykke til, at Kipling Travel A/S kan behandle og videregive dine pasoplysningerne, herunder oplysninger om dit CPR-nummer til den udenlandske myndighed, der har kompetence til at udstede nødvendige papirer og tilladelser, som er påkrævet i forbindelse med din rejse.

Du har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte Kipling Travel A/S på e-mail: info@kiplingtravel.dk, med den virkning at Kipling Travel A/S herefter ikke vil kunne behandle dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke. Tilbagetrækningen af samtykket berører ikke lovligheden af den behandling af dine personoplysninger, der er sket forud for tilbagetrækningen.

Kipling Travel A/S privatlivspolitik beskriver, hvordan Kipling Travel A/S behandler dine personoplysninger, dine rettigheder (herunder hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger) samt dine klagemuligheder i forbindelse med Kipling Travel A/Ss behandling af dine personoplysninger.

Kipling Travel A/Ss til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig her:
https://www.kiplingtravel.dk/praktisk-info/foer-rejsen/book-online/privatlivspolitik

Yderligere samtykke vedrørende specialmenuer og specialassistance