Historie og natur i New Zealand

New Zealands historie indebærer meget indvandring fra Europa. I 1642 kom den første europæer til området. Dette var Abel Tasman, der var hollænder. Han opkaldte derfor området efter en hollandsk provins, Zeeland. I 1769-70 blev kysterne af Nordøen og Sydøen kortlagt. Her prøvede flere at komme i land. Dette var dog svært på grund af de mange maorier, New Zealands oprindelige befolkning, som var meget aggressive.

Det lykkedes dog til sidst mange europæere at komme ind i landet. Spiritus, våben og sygdomme kom derfor også til landet. Langsomt begyndte flere og flere europæere at indvandre til New Zealand og i 1839 blev en flåde fra London sendt til New Zealand, med en masse arbejdere. Disse skulle opdyrke land det sted, hvor Wellington er beliggende i dag. I 1940 blev New Zealand britisk. Den britiske regering fik sammen med flere maori-høvdinge underskrevet en traktat, Waitangi-traktaten, der forpligtede maorierne til at anerkende den britiske krone.

Se vores rejser til New Zealand


Guld og blodige sammenstød

I 1860 blev der fundet guld i New Zealand. Dette betød at endnu flere begyndte at indvandre til landet. Mange begyndte at grave efter guld, og flere af nybyggerne begyndte at kræve jord. Dette var imod maoriernes kultur, der så jorden som deres mor. Derfor opstod der en del blodige sammenstød. Mellem 1862-1870 blev der kæmpet flere krige mellem maorierne og de indvandrede. Disse krige blev tabt af maorierne.

Omkring 1905 var der kun 40.000 maorier tilbage i landet, og der var mere end 1 million indvandrere fra Europa. Her begyndte landet at ændres fra skov til landbrugsland og græssteppe. I 1947 valgte New Zealand at blive en selvstændig stat inden for Commonwealth, der tidligere blev kaldt for Det Britiske Statssamfund.


Naturen i New Zealand

New Zealand er meget kendt for sin skønne natur. Det er ikke skov, der er mest af i New Zealand, da kun 20 procent af arealet er dækket af skov. Til gengæld er det et meget bjergrigt land. På Sydøen findes én lang bjergkæde, hvor Mount Cook, landets højeste bjerg, blandt andet findes. Desuden findes der også mange områder, som er helt uberørte og ubeboede, mens nogle sletteområder bruges til græsning af får.

Syd og Nordøens landskaber er dannet under den alpine foldning, men istider har efterfølgende omformet naturen. Derfor er naturen også utrolig alsidig. Der findes på New Zealand både fjordlandskab, høje vandfald og dybe dale. Desuden findes der på Nordøen flere aktive vulkaner og nogle af disse områder er også præget af varme kilder og gejsere. Med en tur til New Zealand med Kipling Travel, vil man have mulighed for at opleve den storslåede og ufatteligt smukke natur.

Se vores rejser til New Zealand