Løven - slettens stolthed

Løven, er et dyr man ikke må undvære at se på sin rejse til Afrika. Løven er indbegrebet af Afrika og medlem af "The Big Five", og er det største rovdyr, der findes på savannen. Løven er et majestætisk og imponerende dyr, hvor man ikke kan andet end at blive fascineret af dette flotte dyr med dens store manke.


Fakta om løven

Sted: Afrika, syd for Sahara
Levealder: 10 til 14 år i naturen
Vægt: Hunner: 120-180 kg, Hanner: 150-250 kg
Størrelse: Hunner: 107 cm høj, Hanner: 123 cm høj.
Føde: Løven er et rovdyr, spiser udelukkende kød
Antal: 15.000-20.000 vilde løver
Funfact: Løvens manke kan blive op til 1,2 meter høj.

Kendetegn

Løven er det største rovdyr i Afrika, og på verdensplan er løven den næststørste nulevende katteart efter tigeren. Hanløven kendes bedst visuelt på dens store flotte manke. Hvilket også adskille den fra andre dyr i kattefamilien. Selve løvens hovedform og manke, er et af mest genkendelige dyresymboler i menneskelig kultur. Løvens hoved er blevet brugt meget i både skulpturer, malerier, på nationalflag, i moderne film og litteratur. Grunden til dette er, at løven viser magt, og er uden tvivl et flot dyr. Løvens kranie er fuldstændig identisk med tigerens. Løvens farve på pelsen varierer både fra gulbrun til gullig, men kan også være rødlig eller mørkebrun.


Føde

løvesafari kan du opleve et rovdyr, der lever af at jage andre dyr og spise dem. Man skulle tro, at det er hannen, der jager føden, fordi han er størst, men faktisk er det oftest hunnerne. Selvom hunnerne er en del mindre end hannerne, skal man ikke undervurdere deres styrke. En løve kan nedlægge en bøffel på 900 kilo uden besvær, dog jager de oftest bytte på omkring 50 til 300 kilo. Det er oftest dyr som zebra, gnuer, antilopper, gazelle og nogle gange også en girafunge eller elefantunge. Løven jager ved at snige sig ind på dyret for herefter at gå til angreb. Fordi løven ikke har særlig stor udholdenhed, jager den derfor ikke over lange afstande.


Drægtighed

Løvinden er fra toårsalderen kønsmoden og går drægtig i omkring 105 til 112 dage. Hvert andet år får løvinden unger. Lige inden fødslen vælger løvinden et passende sted at føde, som både er trygt og tæt på vandet. Det er vigtigt at løvinden og hendes unge er beskyttet for eventuelle fjender. Derudover er det vigtigt for løvinden at være tæt på vand, da hun kan blive meget tørstig efter fødslen. Når ungerne bliver født er de helt blinde og har en plettet pels. De er helt afhængige af deres mors mælk i de første to måneder. Ved 15 måneders alderen kan de slå små dyr ihjel, indtil da følger de med moderen hen til det døde bytte.


Flokdyr

Løven er et meget socialt dyr, hvilket er en helt enestående kvalitet ved løven i forhold til de andre katte i kattefamilien. Derfor befinder de sig oftest i flokke. Flokkene er normalt på omkring 5 til 6 løvinder og deres unger af begge køn, samt 1 til 2 hanløver, som parrer sig med løvinderne. Flokke af løver kan nå helt op på 30 løver. Når man først er i en flok, så passer løverne meget på hinanden og forsvarer tilmed de løver, der er i flokken. Det er ikke alle løver, der er lige sociale, men de fleste er. De løver der ikke er sociale, vandrer oftest alene rundt på savannen og jager alene. Disse løver er normalt hanløver, som er blevet smidt ud af flokken. Det er tilmed også lettere for hanløver at blive accepteret i en ny flok, end det er for en løvinde.


Familie

Løven er et stort pattedyr, som er medlem af kattefamilien. Løven er en af de fire store katte i slægten Panthera. Løven er dermed i familie med dyr som tigeren, jaguaren og leoparden. Løven lever hovedsageligt kun på savannen i Afrika. På trods af dens øgenavn som “junglens konge”, ville løven til hver tid foretrække den afrikanske savanne. Derfor har løven også fået tilnavnet “dyrenes konge” i stedet for “junglens”. Løven er et meget truet dyr og de største bestande kan oplevelse i Tanzania og Sydafrika.


De rejsendes spørgsmål om løven

Løven er den øverste i fødekæden. Løven har således ingen naturlige fjender ud over mennesket. For mennesket har løven i flere 1000 år symboliseret magt, mod og storhed. Den ser helt majestætisk ud, som den spadserer rundt på savannen. I kristendommen får løven to symbolske værdier. Det ene er som “helten blandt dyrene”, hvorfra den har fået tilnavnet dyrenes konge. På den anden side ses løven som djævelsk og vild. Der er derfor prestige i at jage løven, og fortære dele af dyret. Således var opfattelsen, at man redder løven og giver den menneskelige evner ved at spise den (Thomasevangeliet):

 

“Lykkelig er den løve, som mennesket fortærer, så at løven bliver til menneske! - Men ulykkeligt er det menneske, hvem løven æder, så at mennesket bliver til løve!”

Nej - det er løven overraskende ikke.

Løven ligger helt på en femteplads, når det kommer til de farligste dyr i Afrika. Det farligste dyr i Afrika er faktisk den lille, næsten usynlig myg, nemlig Malariamyggen. Malariamyggen slår flere millioner mennesker ihjel om året, fordi den som bærer af sygdommen malaria, nemt spreder sygdommen til mennesker ved sit stik. Malaria er en yderst livstruende gift. Efter malariamyggen er flodhesten det farligste dyr i Afrika. Flodhesten er utrolig følsom for sine unger, og bliver derfor yderst aggressiv, hvis den føler sig  truet. Efter flodhesten kommer bøfler, så elefanter og så endelig på femtepladsen kommer løver.

Ja - det passer at hanløven nogle gange dræber sine unger.

Hanløver interesserer sig ikke engang en smule for sine unger, herunder deres opfostring og læring om at jage. Løven kan desuden blive så irriteret og sur, at han dræber sine egne unger eller andres unger for den sags skyld. Dog er det en sjælden hændelse, men det kan ske. I løvens familie er det løvinden, der tager sig af beskyttelsen og opfostringen af sine unger.

Nej - det er kun hanløven, som har en manke.

Manken er utrolig vigtig for hanløven, da den gør, at han virker mere skræmmende for eventuelle fjender. Løvens manke varierer meget i farven gennem løvens levetid. Farven afhænger nemlig af løvens alder, genetik og hormoner. Farven kan variere fra blond, til rød og til sidst sort. Man kan på den måde fastslå, hvilken alder løven har ud fra dens manke - jo mørkere manken er, jo ældre er løven. Hunløven er dybt fascinerede over hannens manke, og har en tendens til at foretrække hanløver med tæt og mørk manke. Desuden er det kun hanløven, der af alle rovdyr har en manke, hvilket gør den til noget helt specielt.