Cichliden - fisken i alle farver

Der findes over 1.300 genkendte arter indenfor denne fisketype, der alle lever i ferskvand. Det estimeres dog at der sagtens kan findes mellem 2.000-3.000 arter. Særligt i de afrikanske og sydamerikanske søer og stille strømmende floder vil denne flotte farvestrålende fisk være til at finde.


Fakta om cichlider

Sted: Sydamerika, Asien, Afrika (ferskvandsfisk)
Levealder: 15-20 år
Vægt: 1,5 kilo
Størrelse: 1,5 centimeter til 1 meter
Føde: Andre småfisk, krebsdyr og insektlarver
Antal: 1.300 arter
Funfact: Discusfisken er ikke mundrugende, som mange tror men lægger  sine æg på hårde flader som rødder sten eller blade, og ungerne ernære sig så senere af et sekret som begge forældre producere på deres kroppe (med tak til Per With)

Kendetegn

Cichlider veksler i størrelse, og der findes således både store cichlider men også dværgcichlider. Fælles for dem er at de alle har en form for sammentrykt stor aflang krop. På ryggen findes en rygfinne med pigstråler i den forreste del. Endvidere har cichliderne en kortere gatfinne med tre pigstråler forrest. Modsat normale pigfinnefisk har cichliderne ét næsebor på hver side af hovedet, hvor andre fisk normalt har parrede næsebor. Fisken findes i alverdens farver, fra orange nuancer til blå og videre over i grå eller gullige farver.


Føde

Det er meget forskelligt hvad cichlider lever af. De forskellige arter har tilegnet sig de søer og floder de lever i. De har tilpasset sig alt efter underlag, f.eks. sten eller plantemiljøer, men også efter hvilke dybder de befinder sig i. Således har fisken udviklet nogle helt særlige knusetænder i svælget alt efter hvilken koncentration af føde der er i dens område. De fisk der lever af andre fisk har store og grove svælgtænder, mens de arter der lever af alger og små organismer har fine tætsiddende svælgtænder. Cichlider der lever af sne snegle og muslinger kan knuse skallerne med deres flade tænder. Endvidere har nogle specialiseret sig i at fordøje skæl fra andre fisk og endelig findes der også de cichlider der æder vandplanter.


Drægtighed

Cichlider er hvirveldyr, der lægger æg. Det mest normale blandt cichliderne er at hunnen lægger æg på et substrat, det kan være toppen af et blad, i havbunden, eller ved en plantestilk. Hvorefter den ene eller begge forældre vogter æggene for mulige fjender og hvirvler iltet vand hen mod æggene. Deres måde at lægge æg på er særligt fra andre fisk. Nogle af cichlidefiskene lægger deres æg i munden, hvorefter de befrugtes. Særligt Discusfisken er kendt for denne specielle handling. Æggene ruges i munden i ca. 1 måned før de små fiskelarver udklækkes. Her dier ungerne i 5 uger hos moderen før de “sættes fri”. Ungerne får føde gennem et specielt sekret fra fiskens slimceller.

I områder hvor spildevand udledes, kan cichliderne have svært ved at se. I nogle søer svinder livet ind på søbunden, og sigtbarheden kan komme helt ned på bare 50 cm. Her kan det være svært for cichliden at genkende sin mages farver. Det kan betyde at hunnen enten yngler med andre arters hanner, eller næsten helt nægter at yngle med hannen.


Flokdyr

Der er meget stor diversitet i hvordan de forskellige arter cichlider opfører sig. Nogle finder sammen i par og lever sammen, mens andre er alene. Der er også set resultater på harems lignende tendenser blandt cichliderne. Her har én han et territorium med flere hunner. Hver hun har sin hule med sine æg som den vogter. Hannen sørger for at beskytte territoriet fra andre rovdyr og fjender. Hunnerne og den ene han lever således i område med hinanden og må således deles om hannen.


Familie

Cichliden er en fisk, men hvordan passer den ind med de i alt 25.000 forskellige fiskearter hvor du kan møde nogle af dem, med en rejse til Sri Lanka. Her er strålefinnefisken den største art. Foruden den kan fisketyperne klassificeres i yderligere slimål, bruskfisk og hvirvelfisk. Blandt hvirvelfisk indgår faktisk pattedyr hvorfor mennesket groft sagt i realiteten er en fiskeart. Cichliden er en hvirvelfisk der går under kategorien perciforme fisk. I denne familie hører også aborre, læbefisk og klovnfisken, der er særligt kendt fra disneyklassikeren “Find Nemo”.


De rejsendes spørgsmål om cichliden