Bæredygtighed og ansvarlige rejser

Velkommen til Danmarks første certificeret rejsebureau inden for bæredygtighed

 

Travelife - bæredygtigheds certificering

Kipling Travel blev som første rejsebureau i Danmark fuldcertificerede inden for Travelife, det globale Bæredygtighedsprincip. Det har været noget af en bedrift, og vi er rigtig glade for æren.

 

Hvad er bæredytighed og CSR

Der findes mange fine betegnelser for sund fornuft - CSR, godgørenhed, filantropi og så videre, men i Kipling Travel er vi overbevist om, at den sunde fornuft og almen rimelighed, giver de bedste samarbejdskår - udover at vi kan være med til at hjælpe udviklingen gennem forskellige projekter i de lande vi arbejder i og har med at gøre til dagligt.

Derfor arbejder vi med partnere, der må anses for at være markedsledere på hver deres front. Selvfølgelig kræver det også en god postion realisme (nok også skepsis), at arbejde i den tredje verden.
Vi kan ikke redde hele verden, arbejdsforhold og løn er ikke som i Danmark, men vi kan via fokus på social bæredygtighed, være med til at præge udviklingen i den rigtige retning; i positiv vis via en proaktiv tilgang som partner. Samtidig må vi erkende, at det ikke er alle lande og partnere der har lige høje standarder. Kort og godt burde den bæredygtige turisme være normen og ikke undtagelsen - vi kan desværre ikke implementere fuldstændigt, men vi kan arbejde på det i det stille.

Men er alt så godt?

Nej bestemt ikke, og vi kommer aldrig til at bruge de kedelige floskler som grønne rejser eller økoturisme. Men vi har vel alle en vis forpligtelse til at forsøge at opføre os ordentligt - og vedvarende forsøge at dygtiggøre os. Og det er her at Travelife kan gøre en væsentlig forskel. Travelife systemet er et fremragende værktøj og det sætter os i stand til at evaluere vores ageren bedre. Men det gør jo alligevel ikke, at alle udfordringer lige pludselig er væk. Er det et CSR manifest, næh egentlig ikke - men det er en fast del af vores dna at forsøge at arbejde så relativt fornuftigt i forhold til bæredygtighed, som muligt - på miljøsiden såvel som den menneskelige. Og her er forudsætningen udover en interesse og tro på at det nytter, et globalt system som Travelife - hvor vi ikke bare fedter med vores egen godhed, men bliver tvunget til en strategisk og systematisk gennemgang.

Vi har altid arbejdet med en Code of Conduct til vore meget dygtige partnere verden over, men den er også blevet revitaliseret, og det har været et spændende forløb, for uden deres medspil kommer vi ingen vegne. Derudover støtter vi en stribe større eller mindre projekter ude i verden med små såvel som større beløb - men det har egentlig ikke noget med hverken CSR elelr bærdygtighed at gøre. Det giver bare pokkers god mening. 

 

Den ansvarlige rejsende

Men hvis du ikke er stået helt af på nuværende tidspunkt, er der faktisk en række ganske enkle og små tiltag, du som rejsende kan overveje.

 • Inden afrejse er det en god idé at sætte sig ind i kulturen og de klassiske ”do’s and dont’s”. Det handler ofte om respekt, skik, beklædning osv.
 • Ved fotografering – husk at spørge, og respekter et nej
 • Sørg for en minimering af din tilstedeværelse så meget som muligt, til gavn for det fysiske og psykiske miljø (mange steder skilter de med at de ikke skifter håndklæder, med mindre det er nødvendigt. Sluk lyset og brug kun vand i det omfang, det er nødvendigt osv.)
 • Når du handler, så kom frem til - og betal en fair pris. At presse en gadesælger helt ned under gulvbrædderne giver ikke mening (ofte er det måske 2-3 kr. det handler om). Kort og godt - betal en fair pris.
 • Husk at du er gæst :-) 

CO2 udledning og flyrejser og "bæredygtighed"

Luftfartindustriens emissioner står for alt mellem 2% og 6% procent af CO2-udledningen på verdensplan, dog er tallet ca. et procentpoint højere i EU. Tallene kan være anderledes og der er mange beregningstyper, så vi har her taget et gennemsnit. Det store problem er at CO2-udledningen forventes at kunne stige med en faktor tre, frem til 2050 som følge af stigende efterspørgsel i især udviklingslandene. Forskning viser, at den samlede klimabelastning er mindst dobbelt så stor, hvis vi tager højde for andre faktorer end lige drivhusgasserne; eksempelvis andre former for emissioner samt dannelsen af kondensstriber og cirrusskyer efter fly.

Alligevel har luftfartsindustriens emissions-udledning indtil nu været stort set ureguleret og i Kipling Travel er vi bestemt fortalere for en afgift på alle flyrejser, men mener samtidig at provenuet bør målrettes til forskning og udvikling af CO2 indsatser og emissionsfri transport, da flyrejserne formodentlig ikke vi falde på verdensplan. Således skal det ikke bare være en skat, men investeres aktivt i en bedre fremtid. Flyindustrien bliver hvert år bedre til at udnytte brændstoffet, men udviklingen kunne godt gå meget stærkere og her kunne en stor international fond fra afgifter måske være en mulighed.

Så hvorforpokker overhovedet rejse - jo fordi der er mange andre facetter end den rene emissionsudledning. Her er humanfaktoren ret afgørende - at skabe bedre liv og gode arbejdspladser i nogle af verdens fattigste lande. Og det kan vi være med til - specielt hvis vi målrettet i udvalgte lande arbejder på at forbedre forhold og træning/uddannelse af ansatte samt at sætte aftryk på at formindske brug af ex. plastik, at være med til at fremme naturbeskyttede områder og dermed biodiversitet, osv. Sammen med kulturudveksling og store oplevelser er dette med til at bidrage til en bedre verden - og derfor ligger vores fokus i FN’s ottende verdensmål med at fremme bæredygtig økonomisk vækst, sund beskæftigelse i kraft af anstændigt arbejde for alle – bl.a. ved at sprede økonomiske fordele i landområder, tage aktivt afstand fra korruption osv.

 

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

Vi er optaget af FNs verdensmål, men ved pinagtigt også at mange steder har vi mindre eller ingen indflydelse på det. Vi kan selvfølgelig ikke ændre præmisserne på egen hånd. Men ved at støtte op om FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, kan vi måske være en lille flig af vejen til en bedre verden gennem ansvarlig jobskabelse og nedbringelse af vores miljøaftryk i mange spændende, men også sarte egne i verden. Og heri er rejser med en vis omtanke vejen til gode og bedre job i mange tredjeverdenslande, hvorfor Kipling Travels fokus ligger i FN’s verdensmål nummer 8 med at ”Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse, samt anstændigt arbejde for alle”.

1. Afskaf fattigdom i alle dens former overalt

Her er vi som aktører i en del tredjeverdenslande med til at skabe arbejdspladser. Men vi skal også påvirke vore partnere i de givne lande, således at disse arbejdspladser er så gode med ordentlige arbejdsforhold, som muligt. Dette er indskrevet vores ”Code of Conduct” som er underskrevet af alle vore nærtstående partnere i udlandet.

 

2. Stop sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring og støt bæredygtigt landbrug

Ved hvor muligt at støtte bæredygtige dyrkningsformer, forsøger vi at have ordentlige indkøbsforhold på kontoret i Danmark, samt hvor muligt i udlandet i små nålestiksoperationer.

 

 3. Fremme sundhed og trivsel for alle i alle aldre

Trods det er lidt ude af vores kategori, forsøger vi at påvirke samarbejdspartnere til at tage ansvar ift. dækning og behandling af lægelig og medicinsk essentiel nødvendighed.

 

4. Fremme kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring for alle

Her kan vi gennem støtte til udvalgte NGO’er være med til at støtte op om et vigtigt parameter for en bedre verden.

 

5. Opnå ligestilling mellem kønnene og styrk kvinder og pigers rettigheder og muligheder

Trods det er lidt ude af vores kategori, forsøger vi at påvirke samarbejdspartnere til at tage ansvar. Dette er indskrevet vores ”Code of Conduct”.

 

 6. Fremme adgang til, og bæredygtig forvaltning af, vand og sanitet for alle

Adgang til rent vand er et voldsomt stort problem i mange udviklingslande. Vi har konkret et projekt i Nepal, hvor vi er i gang med at etablere rent vand til en lille landsby udover vi også støtter en ngo med samme formål.

 

 7. Fremme adgang til billig, pålidelig, bæredygtig og moderne energi til alle

 8. Fremme vedvarende, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle

Her spiller bæredygtig turisme ind og er vores kerneindsatsområde i forhold til FN’s 17 verdensmål. Alt på denne side omhandler på mange måder punkt 8 om bæredygtig vækst, som også indbefatter den globale turisme. Kipling Travel har siden 2015 gennemgået den største bæredygtigheds certificering igennem det europæiske Travelife system. Denne skal gennem en meget omfattende test og strategisk tilgang inden den endelige auditering og eksaminering. Denne blev forlænget i sensommeren 2018.  

Som skrevet øverst, så findes der utallige fine betegnelser for almen sund fornuft. Det kunne være CSR, godgørenhed, filantropi og så videre, men i Kipling Travel er vi overbevist om, at den sunde fornuft og almen rimelighed, giver de bedste samarbejdskår - udover at vi kan være med til at hjælpe udviklingen gennem forskellige projekter i de lande vi arbejder i og har med at gøre til dagligt.

 

 9. Opbyg en modstandsdygtig infrastruktur, støt inkluderende og bæredygtig industrialisering og frem innovation

Et kerneområde vi gerne støtter op om og som passer til rejsebranchen, men som på mange leder og kanter, læner sig op ad FN’s verdensmål punkt 8 oven for.

 

10. Reducer ulighed i og mellem lande

Vi kan bedst influere ved at være med til at skabe gode arbejdspladser sammen med vore partnere og presse på for lighed.

 

 11. Gør byer og lokalsamfund inddragende, sikre, modstandsdygtige og bæredygtige

Her er igen et kerneområde som vi gerne støtter og som på mange leder og kanter, læner sig op ad FN’s verdensmål punkt 8 oven for.

 

12. Fremme bæredygtigt forbrug og produktion

Det ligner næsten en gentagelse – endnu et kerneområde vi gerne støtter op om og som passer til rejsebranchen, men som på mange leder og kanter, læner sig op ad FN’s verdensmål punkt 8 oven for. Det arbejder vi dels på direkte nogle steder og dels i vores Code of Conduct.

 

13. Hurtig indsat for at bekæmpe klimaforandringer og dens indvirkninger

Her har rejsebranchen et indbygget problem grundet flyrejserne. Man kan nedsætte co2 udslippet ved at flyve nonstop samt ved at benytte så nye fly som muligt – men der sker også noget på udviklingen af renere flyrejser ligesom der i efteråret 2018 har været nævnt el-fly ruter på ruten London til Amsterdam af Easyjet lige som der er test i Norge med små elfly.

Samlet set er vi dog stadig overbevist om, at aftrykket med alle de positive ting vi sætter ind på i forhold til jobskabelse og ikke mindst ansættelser med ret og rimelighed og sprede økonomiske fordele i landområder, være med til at fremme naturbeskyttede områder og dermed biodiversitet, tage aktivt afstand fra korruption osv. er balancen ret stærk og god.

 

14. Bevar og sikre bæredygtig udnyttelse af verdenshavene og andre hav samt marineressourcer

Her er organisationer som ex. Plastic Chagne og deslige oplagte projekter at støtte, da verdenshavene på mange måder er truet – vi har dog ikke særskilte indsatser her.

 

15. eskyt, genopret og støt bæredygtig udnyttelse af økosystemer og af skove, bekæmp ørkendannelse, stands jordforringelser og tab af biodiversitet

Dette er en af vore kernetanker og en nødvendighed for at kunne agere rimelig rejsende. Vi kan med kløgtig turisme være med til at sætte fokus på sårbare egne og miljøer.

 

16. Støt fredelige og inkluderende samfund, sikre adgang til retfærdighed for alle og opbyg effektive, ansvarlige og stærke institutioner på alle niveauer

Her kan vi bedst bidrage ved ikke at acceptere nogen former for korruption og bestikkelse, der er ødelæggende i mange lande.

 

17. Styrk det globale partnerskab for handling og øg midlerne til at nå målene

Vi har meget stærke partnerskaber rundt om i verden. Vi er pinligt klar over at vore beskedne indsatser er dråber i havet og vi forsøger ikke at forgøgle grønne floskler eller økoturisme. Men ved at tage stilling og have små indsatser, kan vi være med til at skabe fokus på de store udfordringer, som også vores industri sætter – vise hvor vi gør det godt og arbejde for en bedre og renere verden – selv i det små.

 

Kipling Travel støtte

Støtte har intet med bæredygtighed eller CSR at gøre, men midler og penge kan gøre en stor forskel mange steder i verden. Derfor en lille oversigt over projekter vi har støttemedlemsskaber hos, eller økonomisk støttet gennem årene:

 • NGO og skolen Pavitra Samaj Sewa, Budhanilkhanta Nepal
 • Syn for sagen i Nepal (gratis briller til landsbybefolkningen i Nepal)
 • Human Practice Foundations sekretariatsrejser til Nepal
 • Kilimanjaro Kids - skole og børnehjem i Tanzania
 • Shree Gramsewa Bidhyashram Higher Secondary School i Samari
 • PA Nepal, børn af fængslede forældre, Sankhu Nepal
 • Afrika indsamling
 • Støttemedlemsskab i Jysk Landsbyudvikling (bl.a. drikkevand)
 • Rødekors indsamling til Nepal
 • WWF - Tiger, Bjerggorilla og Sneleopard støtte 
 • Den Danske Løvefond, Mara-Naboisho Lion Project
 • KEEP Nepal (bæredygtig turisme)
 • Development through Tourism, skoleprojekt i Nuwakot, Nepal
 • Danmarks indsamling - Det nye Afrika
 • International Porters Project Group, IPPG
 • Skole og uddannelse i Solu distriktet i Nepal, Himalayan Project 
 • Care Denmark
 • Amnesty International, Danmark
 • Uddannelse, Danusha Dilhari, Sri Lanka
 • Danmarks Rejsebureau Forenings Advisory Board for CSR i rejsebranchen, DRF
 • Virksomheder mod kræft, Kræftens Bekæmpelse
 • Skole og herbergsprojekt "Nepal2010"
 • Diverse danske klubber og organisationer 

 

CSR in English

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, til brug for trafikmåling og optimering af sidens indhold samt til at målrette markedsføring. Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål. Se vores Privatslivspolitik
Information
Funktionalitet
Statistik
Marketing

Hvad er cookies?

En cookie er en fil, som browseren lægger på din computer. Den gør det muligt at genkende din computer, og huske valg du tidligere har truffet på hjemmesiden. En cookie kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg. Cookien kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller flere personer. Hvis du giver personlige oplysninger til en hjemmeside, så kan en cookie dog anvendes til at huske dig til næste gang du besøger hjemmesiden.

Hjemmeside

CAKEPHP - 1 uge

Hjemmesiden bruger denne cookie til at huske den besøgende. På webshops bruges den fx. til at huske brugerens kurv.

CakeCookie[vmcmsPersonalizedNodes] - 5 år

Hjemmesiden sætter denne cookie, for at huske hvilke sider der er blevet vist, for senere at kunne fremhæve disse sider.

catalog-travel-ids - 180 dage

Denne cookie bruges til at huske hvilke rejser der er blevet tilføjet kataloget.

Cookie-indstillinger

CakeCookie[vm-gdpr] - 1 måned

Bruges til at huske de valg der tages under Cookie-Indstillinger.

CakeCookie[vm-gdpr-accept] - 1 måned

Angiver om cookie-indstillinger er blevet gennemgået / accepteret.

Google Analytics

_ga - 2 år

Registrerer et unikt ID, der anvendes til at føre statistik over hvordan den besøgende bruger hjemmesiden.

_gid - Slettes når browseren lukkes

Denne cookie bruges til at spore, hvor lang tid den besøgende bruger på hjemmesiden.

_gat - 1 dag

Bruges til at reducere mængden af forespørgsler til Google

gwcc - 90 dage

Google Website Konvertering af opkald.Google Analytics samler oplysninger, der gør det muligt for at forstå interaktioner med Googles websteder og i sidste ende forbedre brugeroplevelsen for bedre at kunne betjene dig som bruger.

Google Tag Manager

_dc_gtm_UA-# - Slettes når browseren lukkes

Bruges af Google Tag Manager til at kontrollere opstarten af Google Analytics-koden. # = ID fra Google Analytics.

Facebook Pixel

fr - 118 dage

datr, lu, c_user, fr, xs, p, presence, act, sub, sb - Facebook-cookies oprettes, når du har været på Facebook og besøger vores hjemmeside. Dette gør det muligt for Facebook at tilpasse mulige annoncer eller indlæg baseret på din browseradfærd. Alle cookies foruden datr (2 år), lu (2 år) udløber efter sessionafslutning. Denne cookie bliver brugt til at målrette annoncer på Facebook.

Google Adwords

test_cookie - Slettes når browseren lukkes

Bruges til at tjekke, om browseren understøtter cookies.

IDE - 1 år

Bliver brugt af Google til at registrerer og sende information omkring hjemmesidens brugere og deres handlinger efter de har fået vist reklamer, for bedre at kunne vise reklamer til den enkelte bruger

OptinMonster

_omappvp - 11 år

OptinMonster bruger denne cookie til at se om brugeren har besøgt hjemmesiden før.

_omappvs - Slettes når browseren lukkes

OptinMonster bruger denne cookie til at se om brugeren har besøgt hjemmesiden før i sessionen.

om-session-pageviews - Slettes når browseren lukkes

OptinMonster bruger denne cookie til at tælle antallet af sidevisninger.

om-session-start - Slettes når browseren lukkes

OptinMonster bruger denne cookie til at se hvor langt tid brugeren bruger på en side.